Beste leverandører
Helt uforpliktende
100% gratis å bruke

Brukervilkår

1. Beskrivelse av tjenesten

Bytteportalen AS, org. nr. 926 061 100, Munkedamsveien 53b, 0250 Oslo (heretter kalt «Bytteportalen») opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://www.bytteportalen.no/ (Heretter kalt «Tjenesten»). Dette innebærer at du ved å oppgi din kontaktinformasjon aksepterer å bli kontaktet av tilbydere av de aktuelle tjenestene du har valgt. De som kontakter deg, vil være ansatt i Maskineriet AS (org. nr. 921 756 879) som igjen opptrer på vegne av de ulike leverandørene av de respektive tjenester. Du kan bli kontaktet på telefon, SMS, epost eller annet, avhengig av hvilke kontaktopplysninger du oppgir.

Du må godta disse brukervilkårene (heretter kalt «Vilkårene») for å få lov til å bruke Tjenesten.

2. Ansvar

Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengelig «som den er». Det knyttes ingen garantier eller lovnader til innhold, tilgjengelighet, funksjon, brukervennlighet eller lignende i forbindelse med Tjenesten og du bruker Tjenesten på egen risiko. Bytteportalen er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av Tjenesten og en hvilken som helst tredjepart. Du skal holde Bytteportalen skadesløs fra ethvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av Tjenesten. Bytteportalen ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

3. Immaterielle rettigheter

Bytteportalen har fulle rettigheter til varemerker, logoer, produktnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Bytteportalen og Tjenesten og disse rettighetene kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Bytteportalen. Bruk eller misbruk av disse, unntatt når tillatelse til slik bruk er gitt, er utrykkelig forbudt og kan være i strid med opphavsrett og varemerkerett som til enhver tid er gjeldene lov.

4. Krav til bruk

Tjenesten skal brukes i samsvar med de til enhver tid gjeldende Vilkår og gjeldende lov, forskrift og praksis.

Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

5. Tilgang til tjenesten

Bytteportalen gir ingen garanti for tilgang til tjenesten som kan være utilgjengelig i forbindelse med tekniske endringer og oppgraderinger eller av andre grunner.

Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Bytteportalen midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Bytteportalen beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent og slette alle dine tilhørende data.

6. Personvern

Bytteportalen vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Bytteportalens personvernerklæring. Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Tjenesten, er korrekte og oppdaterte. Bytteportalen har ikke kontroll over eller ansvar for praksis for personvern på andre tredjeparters nettsteder. Bytteportalen oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

7. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i Tjenesten (både innhold og funksjonalitet), samt endre, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene, på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Som bruker av Tjenesten erkjenner og godtar du at Bytteportalen kan slutte (permanent eller midlertidig) å tilby Tjenesten (eller funksjoner i Tjenesten) til deg etter Bytteportalens eget valg, uten forvarsel til deg.

8. Tvisteløsning

Vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting. Du kan også ta kontakt med Forbrukerrådet, les mer på www.forbrukerradet.no.

9. Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende Tjenesten eller plikter og rettigheter som følger av disse Vilkårene, kan rettes til Bytteportalen på følgende måter:

Bytteportalen AS, Munkedamsveien 53b, 0250 Oslo

Telefon +47 24 07 70 24 post@bytteportalen.no

Sist oppdatert: 26.01.21